Våre tjenester

Fysioterapi

 

Fysioterapi er en behandlingsform som egner seg godt til ulike typer fysiske plager. Våre fysioterapeuter har bred erfaring og faglig sterk kompetanse. Behandlingsformen egner seg blant annet godt ved plager med kne, nakke, belastningslidelser, ryggplager, isjias, bekkenløsning, sene- og muskelbetennelse, musearm, idrettsskader, hodepine, ankel– og fotplager.

Behandlere: Svein Tøndel og Svein Tempelhaug

 

Kiropraktikk

 

Kiropraktorer er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerver, muskler og skjelett. Behandlingen er trygg og skånsom og passer for alle aldre.

Kiropraktikk kan hjelpe deg med blant annet nakkesmerter, svimmelhet, ryggsmerter, hodepine og bekkensmerter. Kontakt oss for råd og hjelp.

Behandler: Espen Valla Lydersen
Pris: Førstegangskonsultasjon 490,- / Oppfølgende time 400,-

 

Psykomotorisk behandling

 

Psykomotorisk Fysioterapi:
Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi (BMF) ble utviklet av fysioterapeut adel Bulow Hansen og psykiater Trygve Braatøy for mer enn 50 år siden. Deres felles utgangspunkt var erkjennelsen av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser. Metoden kalles i dag «Norsk Psykomotorisk fysioterapi».

 

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, smerter i muskulatur og en tretthetsfølelse. Også plager i det autonomiske nervesystemet som for eksempel mage/tam-problemer kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen.

Metoden PMF
PMF er en metode som tar utgangspunkt i at en omstillingforandring er mulig. Metoden er en «hjelp til selvhjelp» hvor det settes krav til pasienten om å arbeide med seg selv. Det krever tid, tålmodighet og at forholdene ligger til rette – slik at det blir mulig å gjøre nødvendige endringer.

Fysioterapauten sammenfatter en undersøkelse ut fra:
– Sykehistorie
– Kroppsholdning, med fokus på bevegelighet og balanse
– Pust
– Forskjellige funksjonsundersøkelser / bevegelser
– Kroppsbevissthet og kroppskontakt

Etter undersøkelsen må fysioterapauten gMF, og er motivert for en slik behandling.

Terapautiske virkemidler:
– Bevisstgjøring om kroppslige og følelsesmessige sammenhenger
– Bevegelser / øvelser tilpasset pasienten
– Massasje
– Samtale
– Bevegelser i gruppe med vekt på ledighet og frie bevegelser

Hva kan PMF bidra til?
Pasienten har forskjellig utgangspunkt eller plager og vil derfor også ha ulikt utbytte av behandlingen. Mange vil oppleve at de:
– Får bedre forståelse av sammenhengen mellom anspenthet pust og følelser
– Får bedre forståelse for kropp og bevegelse, hva som fremmer gode bevegelser
– Lærer å finne og sette egne grenser, ta kroppens signaler på alvor
– Lære noe om mestring, avspenning og egen lindring av smerter
– Lære å forebygge sykdom/plager gjennom bevisstgjøring om årsak og virkning

Samarbeid
Fysioterapeut og pasient prøver å finne en felles målsetting for behandling og gjør en «avtale» ut fra dette. Samarbeid mellom fysioterapeut, pasient og lege er viktig for å få best mulig nytte av PMF.

Behandlingstid
Når pasienten starter med behandling, er det vanlig at han/hun kommer 1 gang pr. uke. Behandlingstimen varer inntil en time. Etter hvert vil det vanligvis bli lengre tid mellom behandlingene.

Behandler: Ylva Fernros Vinje
Pris følger Norsk Fysioterapeutforbunds takster.

 

Osteopati

 

Osteopati er en behandlingsform som ivaretar hele mennesket. Osteopaten undersøker og behandler manuelt med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at muskel- og skjelett- og bindevevssystemet, nervesystemet og det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen.

Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Osteopaten tar seg god tid til å lytte og spørre om dine utfordringer, din helse, annen behandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten oppsøkes ved følgende smerter eller plager i muskel- og skjelettsystemet:
– Rygg-, bryst- og nakkesmerter
– Hodepine og kjevesmerter
– Skulder-, albue- og håndleddsmerter
– Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
– Svangerskapsrelaterte plager
– Idrettsskader

Førstegangskonsultasjon 60 minutter: 700kr
Oppfølgende time 45 minutter: 550kr
Pris følger Norsk Fysioterapeutforbunds takster.

Behandler: Marte Paulsen

Kontakt: Epost: martepauls1@gmail.com  – Mobil: 41558730
Online booking: www.osteopatpaulsen.bestille.no

Nålebehandling

 

Akupunktur kan virke smertelindrende ved å påvirke enkelte nervefibre som fører smertesignaler. Når disse nervefibrene påvirkes kan det frigis smertelindrende stoffer, eksempelvis endorfiner. Behandlingen kan også utløse en mekanisme i kroppen som kalles DNIC. Dette er kjennetegnet av at dersom det påføres smerte et annet sted på kroppen enn der man har vondt, kan dette undertrykke den første smerten. Akupunktur kan også ha virkning mot andre plager, som f.eks søvnløshet og kvalme.

Behandler: Ylva Fernros Vinje
Pris følger Norsk Fysioterapeutforbunds takster.

 

Trykkbølgebehandling

 

Behandler:
Pris følger Norsk Fysioterapeutforbunds takster.

 

 

 

Såletilpasning

 

Våre såler er dynamiske og vi korrigerer de vektbærende punktene i foten for å optimalisere funksjon og fjæring i fot. Det vil si at sålen stimulerer til økt muskelbruk og bygger ikke bare opp der hvor du trenger støtte. Vi er grundige i vår undersøkelse, og vi gir også spesifikke råd ift korrekt fottøy, løpesko og gangteknikk. Kom gjerne innom for en undersøkelse av foten, henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Når bør en velge såler?
Dersom du har tilbakevendende plager i fot, ankel, legg, kne, lår, hofte, sete, rygg og/eller nakke bør du vurdere å få en ganganalyse og fotundersøkelse. Mange smerter  i kroppen opprettholdes over lengre tid på grunn av feilstilling i fot. Har du en svakhet i din muskelkjede kan også såler hjelpe deg med å komme raskere tilbake.

Trening

 

For deg som ønsker å komme i gang med å trene, eller fortsette med trening etter endt behandling. Instituttet har treningssaler med apparater for utholdenhet, bevegelse og styrke. Du vil få instruksjon og veiledning av en fysioterapeut eller instruktør.

Vi lager et treningsprogram for deg og passer nøye på at øvelsene blir utført korrekt.

Ordinær pris: 1 år: 2500,- / 1/2 år: 1800,- / 1 måned: 500,-
Honnør/student: 1 år 2000,- / 1/2 år: 1500,- / 1 måned: 400,-

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de forskjellige behandlingene.